(1)
Makarewicz, M. Budowanie Pozytywnego Obrazu Siebie Przez Rozwijanie Kompetencji językowych uczniów W młodszym Wieku Szkolnym. KP 2023, 1, 39-59.