(1)
BuĊ‚awa-Halasz, J. Kompetencje Komunikacyjne Dziecka Ze Spektrum Autyzmu. KP 2023, 1, 61-72.