(1)
Magdalena Karapuda, J. Nauczycielski Profesjolekt Stosowany Przy formułowaniu Ocen Opisowych Zachowania Na świadectwach Szkolnych. Badanie Rozpoznawcze. KP 2023, 1, 73–83.