(1)
Zając, A. Rozwój Prenatalny, okołoporodowy I niemowlęcy a możliwość wystąpienia Dysfunkcji Przetwarzania Sensorycznego – Wypowiedzi Matek. KP 2023, 1, 115–131.