(1)
Gierlak, W.; Warchoł, T. Aktywizacja uczniów Edukacji Wczesnoszkolnej Z Wykorzystaniem Mat Do Kodowania. KP 2023, 1, 133–145.