(1)
Szast, M.; Morska, L. Mikrozarządzanie Czy makrozarządzanie? Procedury Diagnostyczne stylów zarządzania W Wybranych placówkach oświatowych – Badanie pilotażowe. KP 2023, 1, 147–163.