(1)
Miczka-Pajestka, M.; Lorenc, J. Elementy doświadczenia Estetycznego a odbiór dzieła Muzycznego. Wybrane Aspekty. KP 2015, 2.