(1)
Kołodziej, G. P. Elementy Klasycznej Techniki Wokalnej W Procesie Doskonalenia głosu mówionego. KP 2015, 2.