(1)
Ksenicz, O. Charakterystyczne przykłady Nurtu Sielsko-Sentymentalnego W Polskiej Liryce Wokalnej Pierwszej połowy XIX Wieku W kontekście możliwości Ich Wykorzystania Na Wczesnym Etapie Pedagogiki Wokalnej. KP 2015, 2.