(1)
Górniok-Naglik, A. Recenzja książki Romualdy Ławrowskiej I Zbigniewa Nowaka Muzyczne Animacje. Aktywne słuchanie, przeżywanie, Rozumienie Muzyki Przez Dzieci. Karnawał zwierząt – Camille Saint‑SaËns(Wydawnictwo DUX Recording Producers, Warszawa 2014). KP 2015, 2.