Materne, A. (2015). Sprawozdanie z konferencji Dziecko i sztuka w kontekście wczesnej edukacji, Szczecin 2014. Konteksty Pedagogiczne, 2(5). https://doi.org/10.19265/kp.2015.2.5.100