Fox, C., Becknell, M. E., Belden, A., & Firmin, R. L. (2019). Wpływ glukozy i pobudzenia emocjonalnego na pamięć studentów. Konteksty Pedagogiczne, 1(12), 9-26. https://doi.org/10.19265/KP.2019.1129