Sukhenko, O. (2019). Wspieranie autonomii ucznia: samoocena w doskonaleniu umiejętności pisania w języku angielskim. Konteksty Pedagogiczne, 1(12), 53-61. https://doi.org/10.19265/KP.2019.11253