Sukhenko, O. (2019). Wspieranie autonomii ucznia: samoocena w doskonaleniu umiejętności pisania w języku angielskim. Konteksty Pedagogiczne, 1(12). https://doi.org/10.19265/KP.2019.11253