Skalski, S. (2019). Skala motywacji sytuacyjnej SMS-15 dla dzieci: konstrukcja i wstępna ocena właściwości psychometrycznych. Konteksty Pedagogiczne, 1(12), 191-203. https://doi.org/10.19265/KP.2019.112191