Zaorska, M., & Zaorski, A. (2019). Edukacja włączająca jako współczesna wizja edukacji dzieci i młodzieży (dlaczego tak lub „ewentualnie” dlaczego nie?). Konteksty Pedagogiczne, 2(13), 11-27. https://doi.org/10.19265/KP.2019.21311