Gajdzica, Z. (2019). Zadania dydaktyczne jako wskaźnik włączania ucznia z lekką niepełnosprawnością intelektualną w główny nurt pracy lekcyjnej w szkole ogólnodostępnej. Konteksty Pedagogiczne, 2(13), 49–59. https://doi.org/10.19265/kp.2019.21349