Wysocka, E. (2019). Znaczenie diagnozy pozytywnej w pracy z osobą z niepełnosprawnością – refleksja z perspektywy psychopedagogicznej. Konteksty Pedagogiczne, 2(13), 61–85. https://doi.org/10.19265/KP.2019.21361