Twaróg-Kanus, A. (2019). Samoocena wiedzy i umiejętności diagnostyczno-terapeutycznych nauczycieli szkół ogólnodostępnych. Konteksty Pedagogiczne, 2(13), 101–115. https://doi.org/10.19265/P.2019.213101