Soroka, O., & Kalaur, S. (2019). Diagnoza potencjału przywódczego uczniów szkół średnich ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku integracyjnej instytucji edukacyjnej. Konteksty Pedagogiczne, 2(13), 117–128. https://doi.org/10.19265/KP.2019.213117