Fox, C., Barrera, M., Campos, L., & Reid-Metoyer, F. (2019). Związek między teoriami pośrednimi, wytrwałością i osiągnięciami naukowymi u dzieci w wieku szkolnym. Konteksty Pedagogiczne, 2(13), 129–143. https://doi.org/10.19265/KP.2019.213129