Witkowska-Tomaszewska, A. (2019). “Edukacja wzajemnego uczenia się” – konstruktywizm w praktyce szkolnej. Konteksty Pedagogiczne, 2(13), 145–159. https://doi.org/10.19265/KP.2019.213145