Szafrańska, A. (2019). Ocena wsparcia społecznego przez matkę dziecka z zespołem Aspergera doświadczanego przez jego rodzinę. Studium przypadku. Konteksty Pedagogiczne, 2(13), 161–175. https://doi.org/10.19265/KP.2019.213161