Ciupińska, B. (2019). Arteterapia w zapobieganiu wykluczeniu społecznemu w opinii uczniów i nauczycieli. Konteksty Pedagogiczne, 2(13), 177–189. https://doi.org/10.19265/KP.2019.213177