Przybysz-Zaremba, M. (2019). Polimorficzne wymiary profilaktyki depresji i zachowań suicydalnych dzieci i młodzieży – przegląd wybranych badań i programów. Konteksty Pedagogiczne, 2(13), 209–221. https://doi.org/10.19265/KP.2019.213209