Modzelewski, P. (2020). FOMO (Fear of Missing Out) – problemem edukacyjnym i behawioralnym w czasach nowych form komunikacji. Konteksty Pedagogiczne, 1(14), 215–232. https://doi.org/10.19265/kp.2020.1.14.255