Zalewska-Bujak, M. (2020). Uczniowskie konsekwencje ulegania przez nauczycieli przemocy symbolicznej. Konteksty Pedagogiczne, 2(15), 41-63. https://doi.org/10.19265/kp.2020.2.15.268