Modzelewski, P., & Oronowicz-Jaśkowiak, W. (2018). Gry komputerowe a funkcjonowanie psychospołeczne. Przegląd aktualnych doniesień naukowych. Konteksty Pedagogiczne, 2(11), 105–118. https://doi.org/10.19265/KP.2018.211105