Ordon, U. (2020). Od kompetencji osobowych do „kompetentnego systemu”. Kompetencje nauczyciela edukacji przedszkolnej w świetle raportu Competence Requirements in Early Childhood Education and Care (2011). Konteksty Pedagogiczne, 2(15), 79-96. https://doi.org/10.19265/kp.2020.2.15.270