Andrzejewska, J., & Guz, S. (2020). Nauczyciel – kreator uczniowskiej aktywności podczas zabaw i realizacji zadań rozwojowych. Konteksty Pedagogiczne, 2(15), 97–119. https://doi.org/10.19265/kp.2020.2.15.272