Kurowska, B. (2020). Obawy rodziców dzieci sześcio-i siedmioletnich rozpoczynających edukację szkolną. Komunikat z badań. Konteksty Pedagogiczne, 2(15), 167–182. https://doi.org/10.19265/kp.2020.2.15.276