Szymczyk, L. (2020). Uzdolnienia dzieci w wieku przedszkolnym w opinii rodziców. Konteksty Pedagogiczne, 2(15), 183–205. https://doi.org/10.19265/kp.2020.2.15.277