Skibska, J. (2020). Nauczycielskie (pośrednie) poznanie uczniów w młodszym wieku szkolnym. Komunikat z badań. Konteksty Pedagogiczne, 2(15), 227–240. https://doi.org/10.19265/kp.2020.2.15.279