Olechowska, A. (2020). Uczeń w „okularach” Bronfenbrennera – wiedza nauczycieli na temat uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z perspektywy mikro- i mezosystemowej. Konteksty Pedagogiczne, 2(15), 241–259. https://doi.org/10.19265/kp.2020.2.15.280