Ciupińska, B. (2020). Znaczenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z perspektywy rodziców. Konteksty Pedagogiczne, 2(15), 315–331. https://doi.org/10.19265/kp.2020.2.15.284