Szuścik, U. (2020). Grafika w kształceniu dziecka w pedagogice wczesnoszkolnej. Konteksty Pedagogiczne, 2(15), 347–360. https://doi.org/10.19265/kp.2020.2.15.286