Jędrzejowska, E. (2020). Ruch w twórczości rysunkowej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Konteksty Pedagogiczne, 2(15), 361–385. https://doi.org/10.19265/kp.2020.2.15.287