Piwowarska, E. (2021). Przygotowanie do zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w kontekście uzdolnień i umiejętności graficznego ukazywania brył – wybrane zagadnienia. Konteksty Pedagogiczne, 2(17), 147–158. https://doi.org/10.19265/kp.2021.2.17.325