Zormanová, L. (2021). Postawy wobec zawodu nauczyciela wyrażone motywami studentów czeskich i polskich decydujących się na podjęcie studiów pedagogicznych. Konteksty Pedagogiczne, 2(17), 191–202. https://doi.org/10.19265/kp.2021.2.17.327