Cygan, B., & Kurowska, B. (2022). Zaburzenia modulacji sensorycznej u osób ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera. Studium przypadku. Konteksty Pedagogiczne, 2(19), 77–90. https://doi.org/10.19265/kp.2022.2.19.361