Śleboda, S., & Oronowicz-Jaśkowiak, W. (2022). Esteville. Przykład gry dydaktycznej jako narzędzia wspomagającego dydaktykę komunikacji medycznej. Konteksty Pedagogiczne, 2(19), 139–153. https://doi.org/10.19265/kp.2022.2.19.365