Chęcińska, U. (2023). Od Korczaka do Kulmowej. Dziecko i język. Prolegomena. Konteksty Pedagogiczne, 1(20), 11–21. https://doi.org/10.19265/kp.2023.1.20.369