Magdalena Karapuda, J. (2023). Nauczycielski profesjolekt stosowany przy formułowaniu ocen opisowych zachowania na świadectwach szkolnych. Badanie rozpoznawcze. Konteksty Pedagogiczne, 1(20), 73–83. https://doi.org/10.19265/kp.2023.1.20.373