Boguszewska, A. (2023). O ilustracji literatury dla dzieci Janusza Korczaka. Konteksty Pedagogiczne, 1(20), 85–99. https://doi.org/10.19265/kp.2023.1.20.374