Sławińska, A. (2023). Są jak „skrzydła” dla młodego muzyka. O utworach literackich Joanny Kulmowej w psychologiczno-pedagogicznym wsparciu ucznia podstawowej szkoły muzycznej . Konteksty Pedagogiczne, 1(20), 101–113. https://doi.org/10.19265/kp.2023.1.20.375