Zając, A. (2023). Rozwój prenatalny, okołoporodowy i niemowlęcy a możliwość wystąpienia dysfunkcji przetwarzania sensorycznego – wypowiedzi matek. Konteksty Pedagogiczne, 1(20), 115–131. https://doi.org/10.19265/kp.2023.1.20.376