Gierlak, W., & Warchoł, T. (2023). Aktywizacja uczniów edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem mat do kodowania. Konteksty Pedagogiczne, 1(20), 133–145. https://doi.org/10.19265/kp.2023.1.20.377