Szast, M., & Morska, L. (2023). Mikrozarządzanie czy makrozarządzanie? Procedury diagnostyczne stylów zarządzania w wybranych placówkach oświatowych – badanie pilotażowe. Konteksty Pedagogiczne, 1(20), 147–163. https://doi.org/10.19265/kp.2023.1.20.378