Miczka-Pajestka, M., & Lorenc, J. (2015). Elementy doświadczenia estetycznego a odbiór dzieła muzycznego. Wybrane aspekty . Konteksty Pedagogiczne, 2(5). https://doi.org/10.19265/kp.2015.2.5.88