Kołodziej, G. P. (2015). Elementy klasycznej techniki wokalnej w procesie doskonalenia głosu mówionego. Konteksty Pedagogiczne, 2(5). https://doi.org/10.19265/kp.2015.2.5.90