Uchyła-Zroski, J. . (2015). Rola wartości osobowych w kształceniu głosu śpiewanego . Konteksty Pedagogiczne, 2(5). https://doi.org/10.19265/kp.2015.2.5.92